Hantering av personuppgifter enligt GDPR på BT Retuschstudio AB

BT Retuschstudio AB org. nummer 556282-6692 (nedan kallad “BT Studio”, “vi”, “företaget” eller “BT”) värnar om den personliga integriteten för kunder och anställda. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder information om dig. Den beskriver också vilka rättigheter du har gällande behandlingen av dina personuppgifter och var du ska vända dig för att utöva dem.

BT behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen. I de fall där bokföringslagen gäller så står den över GDPR.

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Kundregister

Företagets kundregister i form av faktureringssystem och affärsuppgifter till kunder i mail innehåller enbart uppgifter för att kunna uppfylla avtalet med kunden och för att genomföra marknadsföring till aktiva och inaktiva kunder. Inga känsliga uppgifter som kräver samtycke av kunden lagras i någon form.

Faktureringsuppgifterna lagras enligt bokföringslagen i minst 7 år både i digital form bakom brandvägg och på papper.

Om kund vill få sina lagrade uppgifter raderade så ska denna begäran ske enligt kontaktuppgifter sist i detta dokument.

I enlighet med bokföringslagen så kommer företaget dock spara kundens kontaktuppgifter i faktureringssystemet i 7 år från kundens sista fakturerade uppdrag. Först efter denna tid kan kundens kontaktuppgifter raderas.

Kundens kontaktuppgifter i mail och adressbok samt offerter i faktureringssystem raderas efter begäran från kunden tidigast 1 år efter kundens sista fakturerade eller offererade uppdrag för att kunna fullfölja avtalet med kunden och eventuella frågor därefter.

Kunden kan när som helst begära ut sina registrerade uppgifter. Uppgifterna kommer presenteras på lämpligt sätt efter överenskommelse med kunden inom 1 månad från att begäran registrerades hos personuppgiftansvarig på företaget.

Webbsida

Vår webbplats btstudio.se och dess undersidor använder cookies och andra liknande tekniker för att förbättra din upplevelse, för statistik och analys, samt för marknadsföring. En del är tredjepartscookies. Möjlighet att avstå från att cookies sparas finns i dialogrutan vid första besöket. Datan är avpersonaliserad såtillvida att vi inte kan spåra en enskild användare.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

BT Retuschstudio AB
Att: Martin Kjellberg
Telefonvägen 30, 8 tr
126 26 Hägersten
08-440 72 70
www.btstudio.se
bt@btstudio.se