Sono Agency

Retusch av kontors- och lagermöbler för Sono Agency.

Foto Mikael Lundblad, Agentur Sylvie