Swestar

Swedish Star Sailors, swestar.org, är ett gemensamt klassförbund för svenska starbåtsflottiljer. BT har byggt webbsidan i WordPress som styrelsen själva kan administrera. Vi hjälper även till med trycksaker och administration kring tävlingar.